15הקול הוא כמו מבט. חשוף ומושפע מתחושות ומאיך שאנחנו תופשים את עצמנו .תמי מבינה את זה.
היא נוגעת בנימים ובתחומים שונים שמתחברים יחד. לי באופן אישי היא משמשת כמלווה בתהליך גדילה דרך הקול.
לא הרבה מורים היו לי. תמי בשבילי היא מורה לחיים.